maart 16, 2020

POSTAL SHIPPING and COVID-19 / CORONA-VIRUS

byCoronavirus

Het coronavirus zorgt voor uitzonderlijke omstandigheden. Aandacht voor mensen en onze samenleving is belangrijker dan ooit. Het bezorgen van post, pakketten en andere zendingen voor onze klanten draagt bij aan het in stand houden van het maatschappelijke verkeer. Daarom blijven we op verantwoorde wijze in Nederland bezorgen. We nemen extra maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. In deze post lees je meer over de maatregelen.

Bezorging van post en pakketten
Vanaf vandaag tekent de PostNL bezorger na toestemming van de ontvanger voor ontvangst. Dit doen we om het contact tussen mensen te minimaliseren. We vragen de ontvanger om de laatste 3 tekens van het legitimatiebewijs en noteren deze in het handtekeningveld. Goed om je klanten hiervan op de hoogte te brengen via je eigen website. (Bij deze !)

Verruiming bezorgtijden en andere maatregelen voor bezorgers
We werken op dit moment aan de verruiming van de dagelijkse bezorgtijd en andere maatregelen voor onze bezorgers. We treffen aanvullende maatregelen om de werkomstandigheden zo gezond en veilig mogelijk te houden en de kans op besmetting te verkleinen.

Meer informatie
Via postnl.nl/corona houden we je op de hoogte van de actuele situatie.


----


The corona virus creates exceptional conditions. Attention to people and our society is more important than ever. Delivering mail, packages and other shipments for our customers contributes to the maintenance of social traffic. That is why we continue to deliver responsibly in the Netherlands. We take extra measures to prevent the spread of the virus. You can read more about the measures in this post.

Delivery of mail and packages
As of today, the PostNL delivery person signs for receipt after receiving permission from the recipient. We do this to minimize contact between people. We ask the recipient for the last 3 characters of the ID and note them in the signature field. Good to inform your customers about this via your own website. (Hereby !)

Widening delivery times and other measures for deliverers
We are currently working on increasing the daily delivery time and other measures for our deliverers. We take additional measures to keep working conditions as healthy and safe as possible and to reduce the risk of contamination.

More information

We will keep you informed of the current situation via postnl.nl/corona.


1 opmerking:

QS zei

corona makes a lot of trouble